Malomkő – Fonduation

Amennyiben módjában áll és segíteni szeretné az orfűi malmok életben tartását, kérjük támogassa Alapítványunkat!
székhely: 7677 Orfű, Füzes Antal sétány 3.

Bankszámlaszám: 50800104 – 11096300

Adószám: 18327049-1-02

A Malomkő Alapítvány Alapító Okiratában rögzített céljai:

  • Az Orfűi Malommúzeum működésének segítése, az épített kulturális örökség védelme. A tradicionális malomipari tevékenységek és más hagyományos mesterségek megőrzése és a fiatal nemzedékek számára történő átadása.
  • Az Orfűi Malommúzeum üzemeltetése, hosszú távú fenntartása és fejlesztése, múzeumi céljainak kiszélesítése, szakmai és kulturális hátterének bővítése.
  • Sport és szabadidős tevékenységek támogatása az Orfűi Malommúzeum környezetében.
  • Kulturális rendezvények szervezése és lebonyolítása az Orfűi Malommúzeumnál, mint helyi és regionális kulturális központban.
  • Oktatási és kutatási célok támogatása a magyar malom-kultúra és a hagyományos ipari értékek védelmében, továbbadására.
  • Erdei iskolai programok szervezése az Orfűi Malommúzeumban. Az erdőgazdálkodás és a mezőgazdaság kulturális értékeinek megjelenítése az Orfűi Malommúzeumban.
  • Tűzvédelmi, rendvédelmi, katasztrófavédelmi, bűnmegelőzési, elsősegélynyújtási programok szervezése és kiállítások bemutatása az Orfűi Malommúzeum környezetében.
  • Településfejlesztési célok megvalósítása a szakmai, kulturális, sport, rekreációs és szabadidős tevékenységek helyi lehetőségeinek bővítésével.
  • Környezetvédelmi és természetvédelmi programok szervezése, diák- és szakmai csereprogramok lebonyolítása, hazai- és nemzetközi szakmai konferenciák szervezése.
  • A hátrányos helyzetűek, a nemzeti- és etnikai kisebbségek, a fogyatékkal élők, a gyermekek és az idősek számára kiemelten az Orfűi Malommúzeum szolgáltatásainak bemutatása, szabadidős és sport- és kulturális tevékenységeik elősegítése.

 

Alapító: Füzes Péter Mihály

Alapítói jogok gyakorlója: Nagy Gábor Károly

A kuratórium elnöke: Füzes Petra

A kuratórium elnökhelyettese: Horváth Zsombor

A kuratórium tagja: Füzes Kata